YHWH Tidak Mahakuasa


Satan Ransomware Reborn to Torment Businesses | ThreatpostAyub 1:12 mencatat: YHWH berfirman kepada Iblis, “Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.” Namun, Ayub 2:3 mencatat pengakuan YHWH kepada SATAN, “engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.” Apabila memang memberi kuasa kepada Iblis untuk mencelakai Ayub, kenapa YHWH justru mengaku diri-Nya yang mencelakai Ayub tanpa alasan? Kerabatku sekalian, apa sesungguhnya yang terjadi? Continue reading

S Mara Gd Membual Tentang Musa Dihukum TUHAN


Gambar: gramediapustakautama.com

S Mara Gd? Benar! Si penulis novel itu. Dia menulis ajaran Kristen? Benar! Namun sayang tulisannya ngaco-belo dan dia pun menderita Megalomania seperti Budi Asali. Megalomania adalah kelainan jiwa yang ditandai dengan khayalan tentang kekuasaan dan kebesaran diri, penderitanya bersikap adigung adiguna alias merasa dirinya yang paling agung dan paling berguna. Itu sebabnya S Mara Gd dan Budi Asali melakukan tindakan yang sama yaitu memblok account face book siapa saja yang menguliti ajarannya helai demi helai seperti menguliti bawang bombai  sehingga kelihatan salahnya. Menulis ajaran Kristen seharusnya untuk mencari kebenaran. Menulis ajaran Kristen untuk mencari PUJIAN dan rela MENCURI kebajikan demi mendapatkan pujian? Mengenaskan. Continue reading