YHWH Tidak Mahakuasa


Satan Ransomware Reborn to Torment Businesses | ThreatpostAyub 1:12 mencatat: YHWH berfirman kepada Iblis, “Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.” Namun, Ayub 2:3 mencatat pengakuan YHWH kepada SATAN, “engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.” Apabila memang memberi kuasa kepada Iblis untuk mencelakai Ayub, kenapa YHWH justru mengaku diri-Nya yang mencelakai Ayub tanpa alasan? Kerabatku sekalian, apa sesungguhnya yang terjadi? Continue reading

Bukan Iblis Namun TUHAN Yang Mencelakai Ayub


Hasil gambar untuk Ev. Bakti AnugrahMeskipun masih menjadikan Alkitab sumber pustakanya namun mereka tidak menjadikannya standar kebenaran lagi. Itu sebabnya, mengutip ayat Alkitab UTARA namun kotbahnya SELATAN. Menjilat Allah setinggi langit dan menghujat Iblis habis-habisan. Itukah standar kebenaran kebanyakan sarjana teologi reformed generasi ini yang juga dianut oleh Ev. Bakti Anugerah? Teologi Reformed pasti benar. John Calvin dan Stephen Tong dan teolog reformed lainnya mustahil salah. Itu sebabnya, pengkotbah yang   menyebut nama John Calvin atau Stephen Tong atau teolog reformed lainnya, pasti benar ajarannya. Di samping itu, yang kotbahnya membuat saya sukacita, pastilah diurapi Allah. Itu pulakah standar kebenaran kebanyakan umat Kristen reformed yang juga dianut oleh kebanyakan anggota jemaat Gereja Reformed Injili Indonesia? Continue reading