Cara Haram Mengeruk Dana Sosial Umat Kristen


Gambar: ishamerdeka.blogspot.com

Cara haram mengeruk dana sosial umat Kristen? Benar. Kita akan mengulitinya helai demi helai seperti menguliti bawang bombai dengan Alkitab sebagai sumber pustaka dan standar kebenaran sehingga nampak gamblang mana yang halal dan mana yang haram. Continue reading

Bolehkah Pdt Niko Membual Tentang Buah Sulung?


YHWH (TUHAN) memberikan TANAH Kanaan kepada bangsa Israel namun mengklaim 10% hasil TANAH Kanaan tetap milik-Nya Itu sebabnya bangsa Israel HARUS menyetor 10% PANEN dan TENAK mereka kepada TUHAN. 10% itu disebut PERSEPULUHAN. Suku Lewi mengurus Kemah TUHAN dan tidak mendapat TANAH untuk digarap namun TUHAN memberikan PERSEPULUHAN menjadi MILIK pusaka mereka. TUHAN mengklaim 10% dari PERSEPULUHAN yang diterima oleh suku Lewi adalah milik-Nya yang diberikan sebagai milik PUSAKA kaum IMAM. TUHAN juga mengklaim SEMUA anak sulung (lelaki), semua anak sulung binatang (jantan) dan semua buah sulung tanaman bangsa Israel adalah milik-Nya, yang harus disetorkan atau ditebus oleh bangsa Israel. Tindakan Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo dan pendeta lainnya MENIPU jemaat untuk MENYETOR persepuluhan dan persembahan SULUNG dengan IMING-IMING murah REJEKI dan ANCAMAN seret rejeki bila tidak nyetor adalah perbuatan HINA DINA. Namun MENGAKUI uang persembahan bagi Tuhan sebagai milik pusakanya adalah TIPUAN biadab. PENIPUAN demikian harus DIHENTIKAN karena tidak sesuai dengan PERIKEMANUSIAN dan PERIKEADILAN. Continue reading