YHWH Tidak Mahakuasa


Satan Ransomware Reborn to Torment Businesses | ThreatpostAyub 1:12 mencatat: YHWH berfirman kepada Iblis, “Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.” Namun, Ayub 2:3 mencatat pengakuan YHWH kepada SATAN, “engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.” Apabila memang memberi kuasa kepada Iblis untuk mencelakai Ayub, kenapa YHWH justru mengaku diri-Nya yang mencelakai Ayub tanpa alasan? Kerabatku sekalian, apa sesungguhnya yang terjadi?

Tetapi ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki Engkau di hadapan-Mu.” Ayub 1:11

Maka firman TUHAN kepada Iblis: “Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.” Kemudian pergilah Iblis dari hadapan TUHAN.  Ayub 1:12

Firman TUHAN (YHWH) kepada Iblis (Satan): “Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorangpun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.” Ayub 2:3

Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: “Kulit ganti kulit! Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki Engkau di hadapan-Mu.” Ayub 2:4-5

Maka firman TUHAN kepada Iblis: “Nah, ia dalam kuasamu; hanya sayangkan nyawanya.” Ayub 2:6

Kemudian Iblis pergi dari hadapan TUHAN, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayub 2:7

Kerabatku sekalian, Ibliskah yang mencelakai Ayub? Bukan! Iblis hanya memberitahu CARA untuk menguji Ayub. Ayub 2:3 mencatat pengakuan YHWH alias Yehova alias Yahwe bahwa Dialah yang mencelakai Ayub tanpa alasan karena termakan bujukan Iblis.

Bila YHWH yang mencelakai Ayub, kenapa Ayub 1:12 dan Ayub 2:6 mencatat ucapan YHWH memberi kuasa kepada Iblis? Bila iblis yang mencelakai Ayub kenapa YHWH mengaku diri-Nya yang mencelakai Ayub? Apa yang sesungguhnya terjadi?

Berfirmanlah TUHAN (YHWH): “Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka.” Kejadian 6:7

Berfirmanlah Allah (Elohiym) kepada Nuh: “Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kejadian 6:13

Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau; jantan dan betina harus kaubawa. Kejadian 6:19

Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Kejadian 6:20

Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: “Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini. Kejadian 7:1

Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kauambil tujuh pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan betinanya; Kejadian 7:2

juga dari burung-burung di udara tujuh pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Kejadian 7:3

Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan isterinya dan isteri anak-anaknya karena air bah itu. Kejadian 7:7

Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, Kejadian 7:8

datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kejadian 7:9

Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, demikian: “Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.” Kejadian 15:4

Tetapi Allah berfirman: “Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kejadian 17:19

Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga.” Kejadian 17:21

TUHAN berfirman kepada Musa: “Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul; katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya; demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya.” Bilangan 20:7-8

Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan TUHAN, seperti yang diperintahkan-Nya kepadanya. Bilangan 20:9

Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka: “Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?” Bilangan 20:10

Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bilangan 20:11

Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: “Karena kamu tidak percaya kepada-Ku dan tidak menghormati kekudusan-Ku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepada mereka.” Bilangan 20:12

Handai taulanku sekalian, ketika YHWH memutuskan untuk menghapus manusia, kehendak-Nya tidak menjadi kenyataan saat itu. Ketika Elohiym (Allah) berfirman kepada Nuh tentang rencana-Nya membunuh manusia dengan air bah dan menyelamatkan Nuh sekeluarga, kehendak-Nya pun digenapi.

YHWH menyuruh Nuh membawa binatang halal masing-masing tujuh pasang dan binatang masing-masih sepasang. Elohiym mengharuskan semua makluk hidup datang ke bahtera masing-masing sepasang. Meskipun bertentangan kehendak YHWH namun kehendak Elohiym digenapi.

Ketika YHWH menjanjikan anak kepada Abraham, alih-alih menghamili Sarah Abraham justru beranak dengan Hagar. Ketika Elohhiym (Allah) bilang Sarah akan hamil tahun depan, Sarah pun hamil.

Ketika disuruh YHWH untuk meminta bukit batu mengeluarkan air, Musa justru menggebuk bukit batu itu dua kali. Meskipun Musa melanggar perintah YHWH namun bukit batu itu mengeluarkan air seperti yang diinginya. YHWH naik pitam lalu melarang Musa dan Harun masuk ke negeri Kanaan. Kenapa YHWH ngamuk? Karena rahasia-Nya ketahuan. Apa rahasia YHWH yang dibongkar oleh Musa dan Harun?

YHWH tidak mahakuasa. Tanpa dukungan Elohiym kehendak-Nya sia-sia. Elohiym maha kuasa itu sebabnya Dia tidak perlu YHWH untuk melakukan mujizat.

Jadi TUHAN (YHWH) mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel tujuh puluh ribu orang. 1 Tawarikh 21:14

Pula Allah (Elohiym) mengutus malaikat (malak) ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka TUHAN (YHWH) melihatnya, lalu menyesallah Ia karena malapetaka yang hendak didatangkan-Nya itu, lalu berfirmanlah Ia kepada malaikat pemusnah itu: “Cukup! Turunkanlah sekarang tanganmu itu!” Pada waktu itu malaikat TUHAN itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. 1 Tawarikh 21:15

Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat TUHAN (Malak YHWH) berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. 1 Tawarikh 21:16

Kerabatku sekalian, yang memusnahkan tujuh puluh ribu orang Israel dengan penyakit sampar adalah YHWH. Yang diutus oleh Elohiym untuk memusnahkan Yerusalem adalah MALAIKAT. Yang dilihat oleh YHWH akan menghancurkan Yerusalem adalah MALAIKAT. Yang berdiri di dekat tempat pengirikan Ornan adalah MALAIKAT YHWH. Yang dilihat Daud mengacungkan pedang ke Yerusalem adalah Malak YHWH.  Apa yang sesungguhnya terjadi?

Ketika itu TUHAN (YHWH) membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam: “Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku tiga kali?” Bilangan 22:28

Kerabatku sekalian, sama seperti YHWH berkuasa menggerakkan Keledai Bileam mengucapkan kata-kata-Nya, demikian pula Elohiym berkuasa menggerakkan YHWH melakukan kehendak-Nya. Itulah kejadian yang tercatat di Tawarikh 21:14-16. Itulah YHWH tidak maha kuasa apalagi berkuasa atas Elohiym. Itulah bukti Elohiym mahakuasa bahkan berkuasa atas YHWH.

Maka firman TUHAN kepada Iblis: “Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.” Kemudian pergilah Iblis dari hadapan TUHAN.  Ayub 1:12

Maka firman TUHAN kepada Iblis: “Nah, ia dalam kuasamu; hanya sayangkan nyawanya.” Ayub 2:6

Handai taulanku sekalian, apa yang terjadi di dalam kisah Ayub? Apa yang  tercatat di dalam Ayub 1:12 dan Ayub 2:6? Yang tercatat adalah firman Elohiym kepada YHWH. Yang terjadi adalah YHWH bernubuat alias mengucapkan kata-kata Elohiym. YHWH yang mengucapkannya namun Elohiym yang berkata-kata. Elohyim memberi kuasa kepada YHWH untuk mencelakai Ayub.

Untuk membaca blog-blog tentang YHWH yang lain, silahkan klik di SINI.

59 thoughts on “YHWH Tidak Mahakuasa

 1. tidak ada yang membingungkan, anda jgn terpengaruh sama tulisan diatas, itu sudah membelokkan jauh sekali…..Baca kitab ayub secara lengkap.
  di situ jelas sekali Tuhan ingin menguji kesetiaan ayub, dan Tuhan sudah tahu pasti bahwa ayub itu setia. Iblis berpikir ayub setia kepada Tuhan karena ayub berlimpah berkat, Tuhan tunjukin ke iblis bahwa ayub memang setia walaupun dengan kondisi miskin melarat. dan terbukti ayub setia dalam kondisi apapun..dan dengan kesetiaan ayub Tuhan sudah mematahkan semua anggapan iblis.
  semga Tuhan mengampunimu hai hai bengcu…..

 2. semua tulisan anda mengasumsikan kristen salah..
  seharusnya anda berpikir ko,,,,agama u tu cuma ada di kalbar bangka medan ko, itu pun minoritas.
  buka matamu lebar2 melihat kenyataan.
  klo kristen itu salah ga mungkin bisa diterima di seluruh belahan dunia.

 3. Kisanak anda pernah baca kitab ayub? Baca dari Ayub 1:1 – ayub 42:17? PASTI belom pernah. Ha ha ha ha …. Dasar Kristen SONTOLOYO. belum pernah baca kiab ayub sudah SOK JAGOAN kitab ayub? ha ha ha ha …

 4. ko hai hai.. halus skali kata”nya.. Alkitab sbg sumber pustaka dan standard kbenaran apabila itu adalah ttg Alkitab.. pastilah klo ttg Alkitab pasti patokan Alkitab.. hahahahaha.. Cm sy jd ragu, ko hai hai mungkin bukan Kristen, krn umat Kristen mengganggap Alkitab sbg Kitab Suci, bukan hanya sbg standard pustaka.. Mungkin di KTP sih iya Kristen, atau stengah Kristen.. ^_^ klihatannya lbh dominan berupa pemegang paham Atheis.. yg bs dibilang hampir seluruhnya sesuai logika .. sbagiannya lgi yg membedakan dgn Atheis, ko hai hai mungkin msh percaya adanya Tuhan.. Tpi terbagi menjadi Tuhan yg menjerumuskan, dan Tuhan yg menyelamatkan.. Itu anggap sj pribadi yg berbeda ya menurut ko hai hai..? Di atas ada bbrp kepemimpinan, dan yg plg berkuasa itu Allah bukan ALLAH klo menurut translate Alkitab skr..? Topic ini menarik.. Sy jd amat tertarik jg utk ikut menggali.. Thx atas pencerahan/penyesatannya, tinggal dari diri kita utk mengambil persepsi masing” dan mengambil yg BAIK.. Tolong balasan komen, tentang kepemimpinan dan macam” jenis tugas/kekuasaan yg mungkin ada bbrp di mana ya tepatnya..? mmmm… anggap sj di Istana Langit.. Skali lgi makasih.. mohon respon dri ko hai hai utk pendukung ko hai hai di blog ini (trmasuk sy sendiri)

 5. waah.. wah.. gak gitu jg kaleee.. terserah anda klo merasa msh memegang keyakinan anda secara BUTA.. itu bs jdi krn doktrin yg sdah anda terima sejak msh pucuk skr.. makanya anda pertahankan keyakinan BUTA tsb, pdhal anda sendiri lom benar” memahami.. gak ada hubungan jg soal minoritas.. Anda berpegang kpd Alkitab, Alkitab itupun ditranslate oleh manusia, klo translate na salah otomatis anda ikut salah kan..? itu baru itu lhooo.. lom lgi soal isi kbenaran Alkitab itu sendiri dlm arti kejadian yg sbenarnya yg salah di persepsi oleh manusia mayoritas saat ini.. Sy pun Kristen dan termasuk dlm Kristen BUTA (gak paham dan slama ini cm menerima ajaran/doktrin sejak msh pucuk.. tp itu sy brani akuin krn sy gak sok SALEH.. Tuh org mayoritas yg gak paham tpi berkelakuan seolah paham pdhal cm nerima doktrin.. Andai lu dilahirin dri awal punya paham Komunis, otomatis anda pun sdh komunis jg krn doktrin sdh anda terima dri kecil dan bakal anda pertahanin sampe skr (itu mayoritas).. klo anda singgung ttg mayoritas dan minoritas.. Salah pemahaman dri isi Alkitab bs membuat salah translate, salah translate bs membuat para pakar agama salah mendidik murid” di skolah teologi, sdh salah dididik, para lulusan sekolah teologi memimpin jemaat, dri jemaat ke keluarga, dri kluarga anak ke anak.. waaah ASLIIII dah.. salah dri awal tp smakin banyak yg ikutin.. itupun krn pake keyakinan BUTA yg gak paham hal yg sbenarnya.. Anda telah di doktrin wahai beng-sejati makanya sulit nerima kenyataan ato bs dibilang bahkan gak mo tau.. lagaknya saja kristen lu wahai bengsejati.. pdhal lu gak paham jg.. geleng” kepala liat lu TOLOL amat cm nerima Doktrin..

 6. Jika YHVH adalah Iblis, artinya di kitab ayub ini YHVH bicara sama diri sendiri pada saat dia nanya apakah dia melihat hambanya yang saleh…?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.