Yesus dan Lelaki Di Neraka Dengan Suhu hai hai


nerakaSuatu hari lelaki pemerkosa belasan wanita itu menjadi Kristen dan YAKIN 100% dirinya pasti masuk sorga sebab sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juruselamatnya serta MENGAKUI semua dosa-dosanya termasuk dosa memperkosa belasan perempuan. Continue reading