Melayat


hidup adalah masa depan
mati itu masa lalu
Liji IA:IV:7:35 Quli shang

Yang mengerti hidup,
melayat
yang memahami mati,
berkabung
Yang mengerti hidup
namun tidak memahami mati,
melayat
namun tidak berkabung
Yang memahami mati
namun tidak mengerti  hidup
berkabung
namun tidak melayat
Liji IA:IV:7:36 Quli shang Continue reading