Kesaksian Palsu 6 Hamba Tuhan JKI


FOTO: minyakcadangan.in

6 hamba Tuhan JKI adalah Yusak Tjipto, Nanik Susanti, Petrus Hadi Santoso, Iin Tjipto Daniel Tjipto dan Petrus Agung. Di bawah ini adalah salah kotbah Petrus Agung yang berisi kesaksian bohong.  Hanya orang bodoh yang merasa diberkati oleh kesaksian bohong dan ajaran sesat. Continue reading