Philips Joeng Menipu Dengan Trinity Bible School


Kerabatku sekalian, sekolah teologi harus punya IZIN. Sekolah teologi tanpa izin tidak berhak memberikan ijazah, sertifikat kompetensi atau gelar akademik. Menyelenggarakan sekolah teologi tanpa IZIN melanggar undang-undang. Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi atau gelar akademik yang diperoleh dari sekolah teologi tanpa IZIN melanggar undang-undang. Itu sebabnya dikatakan: Sekolah teologi tanpa IZIN adalah sekolah teologi TEPU-TEPU. Selain diri sendiri melanggar hukum juga MENIPu orang lain untuk melanggar hukum. Yang MENIPU dan yang TERTIPU sama-sama akan dipidana. Itu sebabnya perilaku demikian jahat sekali. Trinity Bible School adalah sekolah teologi tepu-tepu milik Oen Tay joeng yang mengaku bernama Gyntara Yongky Wenas dan menggelari diri Pst Wenas alias Philips Joeng. Continue reading