Markus Tan Memfitnah Orang Tionghoa Menyembah Arwah


Benarkah bangsa Tionghoa adalah penyembah arwah leluhur? Bila sesajen tidak cukup maka arwah leluhur akan marah dan menjatuhkan malapetaka kepada anak cucunya? Arwah leluhur akan membalas setiap sesajen yang mereka terima dengan menurunkan rejeki yang berlimpah? Semakin banyak sesajen disajikan, semakin banyak rejeki yang diterima? Itu sebabnya orang Tionghoa jor-joran menyajikan sesajen bagi arwah leluhurnya? Continue reading

Markus Tan Membual Atau Cengbeng Menyembah Arwah?


Walaupun dengan nama lain, pada hakekatnya orang Kristen juga merayakan cengbeng. Walaupun dengan cara yang berbeda, sesungguhnya orang Kristen juga melakukan sembahyang kuburan atau sembahyang arwah. Continue reading