I LOVE My Self, Go To Hell Everybody


Manusia adalah makluk cinta. Manusia diciptakan dengan kodrat untuk saling mencintai dan saling dicintai. Tanpa cinta, manusia tidak akan bahagia. Cinta itu saling memikat, bukan saling mengikat. Cinta itu saling memberi, bukan saling meminta. Cinta itu memberi dari kelebihan bukan berkorban. Mencintai diri sendiri adalah cara  untuk  mencintai orang lain. Tidak mencintai diri sendiri mustahil mampu mencintai orang lain. Bila tak mampu mencintai diri sendiri mustahil dapat dicintai orang lain. Cinta itu tanpa syarat. Sekali syarat ditentukan maka cinta pun berubah menjadi benci. Continue reading